Rozruch silnika elektrycznego przy pomocy układu gwiazda-trójkąt

  Jedną ze stosowanych metod rozruchu elektrycznych silników indukcyjnych jest wykorzystanie układu przełącznika gwiazda-trójkąt. Metoda ta może być wykorzystana w przypadku tzw. rozruchów lekkich to jest wówczas gdy do silnika podczas startu jest przyłożony jedynie niewielki moment obciążenia. Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić aby móc zastosować tą metodę rozruchu jest posiadanie dostępu do wyprowadzonych na tabliczkę wszystkich sześciu końcówek uzwojenia stojana. Dodatkowo napięcie sieci zasilającej powinno być równe wartości napięcia znamionowego uzwojeń stojana przy połączeniu w trójkąt, którego wartość można odczytać z tabliczki znamionowej silnika. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, wówczas do rozruchu silnika można zastosować układ przełącznika gwiazda trójkąt.

  Stycznik - element przełącznika gwiazda-trójkąt

  Stycznik – element przełącznika gwiazda-trójkąt

  W skład układu przełącznika najczęściej wchodzą m.in. takie elementy jak wyłączniki nadprądowe (1 szt. – wyłącznik 3-polowy o charakterystyce C, 1 szt. – wyłącznik 1-polowy o charakterystyce B), stycznik ze stykiem pomocniczym oraz z przekaźnikiem termicznym, dwa kolejne styczniki oraz przekaźnik rozruchowy gwiazda-trójkąt.

   

  Sposób działania takiego układu wygląda następująco: w pierwszym etapie uzwojenia silnika są połączone w gwiazdę, wówczas silnik pobiera prąd 3-krotnie mniejszy niż prąd znamionowy przy uzwojeniach połączonych w trójkąt, wiąże się to jednak z tym że również moment obrotowy jest  3-krotnie mniejszy, w tym etapie silnik jest rozpędzany do prędkości bliskiej prędkości synchronicznej, gdy to nastąpi (po upływie określonego czasu ustawionego za pomocą przełącznika rozruchowego) następuje przełączenie uzwojeń silnika w trójkąt. Wówczas silnik generuje już znamionową wartość momentu obrotowego.

  Kategorie: Silniki elektryczne