Praca S1, S2, S3 – Typy Pracy Silników Elektrycznych

  Artykuł przedstawia najważniejsze typy pracy silników elektrycznych – między innymi pracę ciągłą (S1), pracę dorywczą (S2) oraz pracę okresową przerywaną (S3). Poniżej przedstawiono charakterystyki wymienionych rodzajów prac maszyn elektrycznych.


  Praca Ciągła Silnika – S1

  W tym typie pracy napęd jest obciążony stałym momentem od momentu uruchomienia. Temperatura silnika wzrasta od startu do czasu osiągnięcia stabilizacji termicznej.

  Praca ciągła - S1
  Praca ciągła – S1

  Dorywcza Praca Maszyny Elektrycznej – S2

  Również w przypadku pracy S2 silnik jest obciążony stałym momentem, jednak nie osiąga on stabilizacji termicznej, ponieważ po określonym czasie od uruchomienia jego praca jest przerywana, wówczas temperatura silnika zaczyna spadać.

  Praca dorywcza S2
  Praca dorywcza S2

  Praca Cykliczna Przerywana S3

  W trakcie pracy z charakterystyką S3 napęd jest cyklicznie załączany i wyłączany. Moment obciążenia jest stały. Okresy pracy są oddzielone od siebie jednakowymi okresami przerw. Ten rodzaj pracy przyjęło oznaczać się w następujący sposób: S3-35% – gdzie wartość 35% oznacza procentowy stosunek czasu pracy do czasu trwania cyklu.

  Poniższy rysunek przedstawia cykl pracy silnika elektrycznego – S3.

  Praca cykliczna S3
  Praca cykliczna S3

  Pozostałe Rodzaje Prac

  Poza wymienionymi powyżej naczęściej spotykanymi typami prac maszyn elektrycznych, możemy jeszcze wyróżnić inne typy takie jak:

  • S4 – Praca przerywana z dużą ilością łączeń i rozruchów,
  • S5 – Praca przerywana z dużą ilością łączeń i hamowaniem elektrycznym,
  • S6 – Praca przerywana z przerwami jałowymi,
  • S7 – Praca okresowa bez postoju z hamowaniem elektrycznym,
  • S8 – Praca okresowa bez postoju z równoczesnymi zmianami obciążenia i prędkości,
  • S9 – Praca z nieokresowymi zmianami obciążenia i prędkości.

  Kategorie: Silniki elektryczne