Mostki prostownicze

  Mostek prostowniczy

  Mostki prostownicze to układy prostownicze, które przekształcają prąd przemienny, bardzo często sinusoidalnie zmienny, na prąd stały. Jest on połączeniem co najmniej dwóch równoległych dzielników napięcia.

  Dzielnik napięcia

  Dzielnik napięcia w mostku pełni funkcję płynnej regulacji stosunku rezystancji, co prowadzi do regulacji napięcia wyjściowego. W postaci potencjometra stosowane są one w każdym układzie audiofonicznym do regulacji głośności a jeśli składa się on z więcej niż dwóch elementów połączonych szeregowo ma zastosowanie w woltomierzach o zmiennych zakresach pomiarowych. Mostki w elektronice mogą pełnić kilka funkcji jak na przykład doprowadzanie do punktu równowagi napięcia wyjściowego mostka zrównoważonego, co często wykorzystywane jest w mostkach pomiarowych.

  Opisywane tutaj mostki pełnią funkcję prostownika napięcia trójfazowego lub też w nie których przypadkach wielofazowego. Działanie mostka prostowniczego jest podobne do działania diody prostowniczej, która za swój główny cel stawia prostowanie prądu przemiennego o bardzo niskich częstotliwościach (diody prostownicze są podstawowym elementem budowy prostownika).

  Prostowniki Graetza

  Mostki prostownicze znane są pod inną nazwą, która wzięła się od nazwiska urodzonego w 1856 roku we Wrocławiu niemieckiego fizyka, Leo Graetza. Prostowniki Graetza produkowane są w postaci scalonej lub też z niezależnych diod. Te, które stosowane są w naszych czasach konstruowane są na krzemowych układach scalonych. Dawniej wbudowywane były do lamp, diod germanowych i prostowników kuprytowych jednak nie opracowano dotychczas odpowiednich zabezpieczeń obwodów i zrezygnowano z tego typu rozwiązań.

  Kategorie: Elektronika