Diody

  Diody są to  elementy elektroniczne, które w zależności od przeznaczenia mają wiele zastosowań. Zbudowane są z dwóch elektrod – anody i katody. Zadaniem anody jest przyjmowanie ładunku ujemnego, a następnie przekształcanie go w ładunek dodatni. Katoda pełni funkcję przyjmowania ładunku dodatniego powstałego w anodzie.

  Ładunek przepływający między nimi może przybierać różne formy (elektronów i jonów). Charakterystyczne dla diod jest to, że przepuszczają one prąd tylko w jednym kierunku. 

  Czytaj dalej “Diody” »
  Kategorie: Elektronika

  Mostki prostownicze

  Mostek prostowniczy

  Mostki prostownicze to układy prostownicze, które przekształcają prąd przemienny, bardzo często sinusoidalnie zmienny, na prąd stały. Jest on połączeniem co najmniej dwóch równoległych dzielników napięcia.

  Dzielnik napięcia

  Dzielnik napięcia w mostku pełni funkcję płynnej regulacji stosunku rezystancji, co prowadzi do regulacji napięcia wyjściowego. W postaci potencjometra stosowane są one w każdym układzie audiofonicznym do regulacji głośności a jeśli składa się on z więcej niż dwóch elementów połączonych szeregowo ma zastosowanie w woltomierzach o zmiennych zakresach pomiarowych. Mostki w elektronice mogą pełnić kilka funkcji jak na przykład doprowadzanie do punktu równowagi napięcia wyjściowego mostka zrównoważonego, co często wykorzystywane jest w mostkach pomiarowych.

  Opisywane tutaj mostki pełnią funkcję prostownika napięcia trójfazowego lub też w nie których przypadkach wielofazowego. Działanie mostka prostowniczego jest podobne do działania diody prostowniczej, która za swój główny cel stawia prostowanie prądu przemiennego o bardzo niskich częstotliwościach (diody prostownicze są podstawowym elementem budowy prostownika).

  Czytaj dalej “Mostki prostownicze” »

  Kategorie: Elektronika