Języki Programowania Sterowników PLC

  Sterowniki PLC jak sama nazwa wskazuje są to “PROGRAMOWALNE Sterowniki Logiczne”, które na podstawie wgranego algorytmu realizują odpowiednie czynności. Z punktu widzenia użytkownika to właśnie możliwość ich programowania jest najbardziej interesującym elementem ponieważ dzięki niej można dowolnie skonfigurować algorytm pracy sterownika.

  Podział Języków Programowania PLC

  W celu uzyskania możliwości programowania określonych algorytmów powstały między innymi języki programowania. Norma IEC 61131-3 określa podział języków programowania sterowników PLC na języki tekstowe oraz graficzne. Do pierwszej grupy zaliczają się: język listy instrukcji IL (Instruction List) oraz język strukturalny ST (Structured Text), zaś do drugiej grupy: język schematów drabinkowych LAD (Ladder Diagram) oraz język schematów blokowych FBD (Function Block Diagram), ponadto w normie zawarto również sposób tworzenia struktury wewnętrznej programu w postaci grafu sekwencji SFC (Sequential Function Chart).

  Języki Programowania PLC – Ogólna Charakterystyka

  Lista Instrukcji IL

  • Język listy instrukcje IL – odpowiednik języka typu assembler, zbiór instrukcjo obejmuje operacje logiczne, arytmetyczne, operacje relacji, funkcje przerzutników, timerów oraz liczników,

  Język Strukturalny

  • Język strukturalny ST – odpowiednik języka programowania wysokiego poziomu, w swojej bazie zawiera między innymi takie instrukcje jak: “If … then … else … end_if” , “Case … of … end_case” i inne,

  Język Drabinkowy

  • Schemat drabinkowy LAD – język swoją strukturą przypominający schematy obwodów przekaźnikowych. Dostępne są w nim również elementy odpowiadające za operacje arytmetyczne, logiczne, porównania, jak również bloki liczników, timerów, regulatorów PID i innych,

  Przykład Programu W Języku Drabinkowym

  Przykład programu napisanego w języku drabinkowym LAD
  Język drabinkowy LAD – przykład

  Diagramy Blokowe

  • Diagramy blokowe FBD – język przypominający swoją strukturą układy bramek cyfrowych, podobnie jak w języku drabinkowym również w FBD występują elementy odpowiadające za operacje arytmetyczne, logiczne oraz porównania i bloki funkcyjne takie jak liczniki, timery, regulatory i inne.
  Kategorie: Automatyka