Jakość Energii Elektrycznej

  Jakość energii elektrycznej

  Parametry Określające Jakość Energii Elektrycznej

  Do parametrów określających jakość energii elektrycznej w danej instalacji możemy zaliczyć takie współczynniki jak: struktura napięcia, prądu, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, współczynnik cos fi, współczynnik tg fi, struktura THD w sieci. W głównej mierze obecność w sieci tych ostatnich tj. wyższych harmonicznych (THD) powoduje odkształcenia sinusoidy napięcia i problemy związane z awariami. Jak mogą te awarie wyglądać?

  Najczęściej zaczyna się od wypalania elektronicznych elementów instalacji elektrycznej czułych na zakłócenia w sieci takich jak np. zasilacze. Awarie mogą być jednak znacznie poważniejsze może dojść np. nawet do wypalenia baterii kondensatorów co jest już bardzo dużym kosztem.

  Elementy Pogarszające Jakość Energii

  Powodem złych parametrów sieci są odbiorniki nieliniowe, które wprowadzają zakłócenia do sieci jak np. piece indukcyjne czy inne tego typu urządzenia, co ciekawe do urządzeń pogarszających stan sieci możemy zaliczyć również oprawy LED o czym w tej chwili nie mówi się głośno.

  Podsumowanie

  Jakość sieci zaczyna wyłaniać się jako kluczowy element zarządzania siecią energii elektrycznej, co za tym idzie coraz częściej ta gałąź elektrotechniki jest pożądaną i poszukiwaną przez inwestorów, jednak firm obsługujących jest mało. Wiąże się to bowiem z całkiem sporymi nakładami inwestycyjnymi jak również koniecznością posiadania większej niż przeciętnej wiedzy o warunkach panujących w sieci i zależnościach pomiędzy jej parametrami.

  Kategorie: Elektryka