Instalacja Fotowoltaiczna w Domu

  Sposobem ograniczenia zużycia energii elektrycznej z zewnętrznej sieci energetycznej w domu jest montaż paneli słonecznych. Produkują one prąd elektryczny wykorzystując do tego energię świetlną. Słońce może zapewnić nam niskie rachunki za prąd.

  Jak działa ogniwo słoneczne?

  W Polsce na coraz większej ilości budynków można zobaczyć zamontowane prostokątne konstrukcje. To panele słoneczne. Przez cały dzień, bez hałasu i spalin produkują prąd zasilający domowe urządzenia.

  Panele słoneczne, składające się z tysięcy małych ogniw połączonych ze sobą, wykorzystują zjawisko przemiany światła słonecznego w energię elektryczną na krzemowych złączach półprzewodnikowych p-n. Wysokoenergetyczne fotony wybijają z orbit elektrony. Tworzą się także dziury elektronowe. I jedne i drugie są nośnikami prądu elektrycznego i mogą zasilać urządzenia zasilane prądem elektrycznym. I co najważniejsze, za darmo.

  Rodzaje instalacji fotowoltaicznych.

  Instalacje wykorzystujące panele słoneczne można podłączyć do urządzeń domowych w dwóch systemach.

  System off-grid zakłada, że instalacja nie współpracuje z zewnętrzną siecią energetyczną. Używana tam, gdzie doprowadzenie przewodów jest niemożliwe lub nieopłacalne. Mogą to być domy letniskowe. Ten system powinien być zaopatrzony w urządzenia magazynujące – akumulatory. Potrzebne będą w nocy i w przypadku małego nasłonecznienia.

  System on-grid to przyłączenie paneli słonecznych do sieci energetycznej. Stosując go można wykorzystać tę sieć jako akumulator stosując tzw. net-metring. Przy nadprodukcji prądu przez instalację fotowoltaiczną przekazuje się jego nadmiar do sieci energetycznej. Można go odebrać wtedy, gdy warunki oświetlenia paneli nie zapewniają ich normalnej pracy.

  Co jeszcze będzie potrzebne w naszej instalacji?

  Falownik – zamienia niskonapięciowy prąd stały wytwarzany przez panele słoneczne na przemienny o napięciu 230V, przystosowany do powszechnie używanych urządzeń.

  Akumulator – magazynuje energię elektryczną i oddaje go jeśli nasza instalacja nie jest podłączona do sieci a chcemy korzystać z prądu także wtedy, kiedy panele słoneczne nie wytwarzają energii.

  Kontroler napięcia – urządzenie kontrolujące stopień naładowania akumulatora. Odłącza akumulator, gdy jest w pełni naładowany i urządzenie, kiedy dalsza jego praca grozi całkowitym rozładowaniem akumulatora.

  Właściwie eksploatowana instalacja fotowoltaiczna zapewnia nam bezawaryjną pracę nawet przez 20-30 lat.

  Kategorie: Uncategorized