Falownik zasada działania

  W poprzednich artykułach przedstawiliśmy czym jest falownik oraz jakie są jego najważniejsze zastosowania. Dzisiaj skupimy się na zasadzie na jakiej opiera się działanie tych urządzeń. Jak wiadomo obroty silnika asynchronicznego prądu przemiennego zależą od częstotliwości tego prądu, w związku z czym zmiana prędkości obrotowej realizowana jest poprzez zmianę częstotliwości. Jednak dla poprawnego działania silnika, sama zmiana częstotliwości nie jest wystarczająca – dodatkowo wraz ze zmianą częstotliwości należy odpowiednio regulować napięcie zasilania silnika, tak aby zachować stały stosunek wartości napięcia do częstotliwości (U/f = const).

  Budowa falownika

  Nie będę tutaj zbyt szczegółowo wchodził w budowę falowników, gdyż będzie ona tematem osobnego artykułu, jednak dla właściwego zrozumienia zasady działania falownika istotne jest aby wiedzieć że układy i elementy wchodzące w skład przemiennika możemy podzielić na cztery grupy:

  • Prostownik – układ podłączony do jednej lub trzech faz zasilania – przekształcający napięcie przemienne AC na pulsacyjne napięcie stałe DC,
  • Układ pośredni – w zależności od typu przemiennika układ ten zmienia napięcie wyprostowane na prąd stały, stabilizuje i wygładza pulsujące napięcie stałe lub zmienia napięcie stałe na napięcie stałe o regulowanej wartości,
  • Falownik – układ ten przekształca napięcie stałe z układu pośredniego na napięcie  zasilania silnika o zadanej częstotliwości,
  • Układ sterowania i zabezpieczeń – pozwala na sterowanie pracą przemiennika – między innymi na ustawianie odpowiedniej częstotliwości zadanej przez operatora i pełni funkcje ochronne – zabezpiecza silnika i napęd przez przegrzaniem, przeciążeniem, utykiem itp.,

  Powyższe układy wchodzące w skład przemiennika częstotliwości obrazują w jaki sposób kolejno przekształcane jest napięcie podawane na wejście falownika. W pierwszym etapie konieczne jest wyprostowanie napięcia pochodzącego z sieci elektroenergetycznej, które standardowo jest napięciem przemiennym o częstotliwości 50Hz. Dopiero napięcie wyprostowane przekształcane jest końcowym etapie w układzie falownika w napięcie o określonej częstotliwości – ustawione np. przez operatora falownika.

  Falownik - zasada działania

  Falownik – zasada działania

  Kategorie: Falowniki Tags: Tagi: