Diody

  Diody są to  elementy elektroniczne, które w zależności od przeznaczenia mają wiele zastosowań. Zbudowane są z dwóch elektrod – anody i katody. Zadaniem anody jest przyjmowanie ładunku ujemnego, a następnie przekształcanie go w ładunek dodatni. Katoda pełni funkcję przyjmowania ładunku dodatniego powstałego w anodzie.

  Ładunek przepływający między nimi może przybierać różne formy (elektronów i jonów). Charakterystyczne dla diod jest to, że przepuszczają one prąd tylko w jednym kierunku. 

  Diody – Rodzaje i Zastosowania:

  • dioda prostownicza – służy do prostowania napięcia prądu zmiennego, a stosowana jest w prostownikach i zasilaczach
  • dioda półprzewodnikowa – zbudowana ze złącza typu p-n, tak jak dioda prostownicza ma swoje zastosowanie w prostownikach, ale ponadto ma wiele innych zastosowań
  • diody Schottky’ego – zamiast złącza p-n zastosowano metal-półprzewodnik. Diody tego typu znajdują zastosowanie w układach o bardzo dużej częstotliwości
  • diody Zenera – podstawowym zastosowaniem diody Zenera jest źródło napięcia odniesienia, ponadto używana bywa do przesuwania poziomów napięć oraz jako element zabezpieczający i przeciwprzepięciowy
  • diody impulsowe – charakteryzują się bardzo dużą szybkością pracy, szybkość włączania mierzona jest nanosekundach, a przy wyższych napięciach w mikrosekundach. Stosowana jest jako diody prostownicze lub diody zabezpieczające
  • diody LED – są to diody świecące o bardzo szerokim zastosowaniu w wszelkiego rodzaju oświetleniach. Jest tańsza porównaniu do tradycyjnych oświetleń, a ich żywotność jest o wiele dłuższa.

  Poza wymienionymi powyżej najbardziej znanymi diodami jest kilka o wiele mniejszym zastosowaniu – są to diody: uniwersalne, pojemnościowe, ładunkowe, stałoprądowe, diody PIN lub diody Gunna i Esakiego. Najczęściej wykonane są z krzemu, a coraz rzadziej z germanu. 

  Krzem jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem ponieważ pracuje poprawnie tylko przy małych prądach, które nie przekraczają 0,7V. Jeśli dioda przekroczy przyjęte wcześniej napięcie niszczy się – dlatego ma ona obecnie bardzo szerokie zastosowanie. 

  Diody wykonane z germanu, mają swoje lata już za sobą, po tym jak w latach sześćdziesiątych opracowano rozwiązania krzemowe.

  Kategorie: Elektronika